Hopp til innhold

LITT HISTORIE

Jentehjemmet og skolen startet i Purnea i staten Bihar i Nord-India i 1992 for 20 fattige jenter som enten var foreldreløse, eller av andre grunner ikke hadde mulighet til å få seg skolegang og utdanning.

Plassen som arbeidet startet på, var på en eiendom hvor det tidligere hadde vært en skole.

Etter hvert som arbeidet vokste fram, meldte det seg et behov for nytt og større internat, og i 1999 stod et stort flott internat ferdig med god plass til 100 jenter. Nå begynte arbeidet med ny og større skole. Den gamle skolen var blitt for liten og upraktisk. I februar 2003 ble den første etasjen på den nye skolen åpnet med 10 lyse og store klasserom. Det er nå bygd på en etasje til, slik at skolen er utvidet til English Medium School med plass til 350 elever. Dette vil gi inntekter til driften.


Gamleskulen
Gamleskulen

Ny-skulen 1-trinn
Ny-skulen 1-trinn

Bygging av trinn-2 på skulen
Bygging av trinn-2 på skulen