Hopp til innhold

SKOLEN

Skolen er en English Medium School som har elever fra 1-10 klasse. I tillegg er det to førskoleklasser med barn på 5 og 6 år. Skolen er godkjent av indiske myndigheter, og har et godt og allsidig undervisningstilbud. Engelskopplæring er helt nødvendig i India, bl.a for å komme inn på videre skoler og mht jobbmulighet. Indias mange språk gjør engelsk viktig i nasjonal kommunikasjon, og også for å kunne orientere seg internasjonalt. Skolen tilbyr også opplæring i data, som er like nødvendig i India som ellers i verden. Bibliotek og fysikklaboratorium er også tilgjengelig for elevene.

Jentene som bor på internatet, får gratis skoleplass og uniform mens elever fra byen må betale skolepenger.

Vi er stolte over at vi nå i mange år har sett viktigheten av å hjelpe jenter til utdannelse som en basis for et godt og verdig liv. Det var vissheten om dette behovet som var drivkraften i arbeidet til Malala Yousafzai og Kaliash Satyarthi. De fikk Nobels fredspris i 2014 for sin kamp mot undertrykkelse av barn og for deres rett til utdannelse.


Undervisning i klasserommet
Undervisning i klasserommet

Undervisning i klasserommet
Undervisning i klasserommet

Undervisning i klasserommet
Undervisning i klasserommet

Håndarbeid på skulen
Håndarbeid på skulen